Łukasiuk, Władysław

Władysław Łukasiuk

pseud. Młot

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-02-16
Miejsce urodzenia:Tokary
Data śmierci:1949-06-27
Miejsce śmierci:Czaje-Wólka/pow. Bielsk Podlaski
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 6 klas gimnazjum. Najpierw uczęszczał do szkoły w Drohiczynie, a następnie w Sokołowie Podlaskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1929 r. służył w wojsku w 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego w Wołkowysku. Uległ groźnemu wypadkowi, który zakończył jego karierę wojskową.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Do wybuchu wojny pełnił funkcję zastępcy wójta gminy Sarnaki.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 -
Pełnione funkcje:

Dowódca Ośrodka 2 (Repki-Wyrozęby-Korczew)

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Żołnierz Obwodu Sielce, komendant placówki Mężenin. Brał udział w akcji przejęcia niewybuchu rakiety V-2.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-02-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Zagrożony aresztowaniem przez NKWD po wkroczeniu Sowietów, przeszedł do partyzantki antykomunistycznej. Zimą 1944/1945 r. nawiązał kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, należącym do Białostockiego Okręgu AK.  Uczestniczył w walkach z grupą operacyjną NKWD, KBW i MO w rejonie Ostrożan oraz z liczącą 130 żołnierzy kompanią 11. pułku KBW, kwaterującą w Siemiatyczach. W 07.1945 r. ppor. Łukasiuk wraz ze swym plutonem dołączył do 5 Wileńskiej Brygady AK. Po jej zdemobilizowaniu pozostał wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem” w polu na czele oddziału kadrowego. Oddział ten od 02.1946 r. przeszedł pod rozkazy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i otrzymał nazwę 6. Brygady Wileńskiej. Utworzona nowa brygada podporządkowała sobie inne lokalne oddziały podlaskie, co spowodowało powstanie Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik Biograficzny, t. 1, (red.) Żaryn J., Żurek J.T., Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 61;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 186;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 187;

“Młot zginął od akowskiej kuli, [online:] https://naszahistoria.pl/mlot-zginal-od-akowskiej-kuli/ar/9176312 (dostęp 25.06.2021 r.);

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 7 (331), s. 24;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Żołnierze Wyklęci. Zapomniani Bohaterowie”, [online:] https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/87873,Kpt-Wladyslaw-Lukasiuk-quotMlotquot.html (dostęp 25.06.2021 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, zastrzelony przez swojego podkomendnego.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?