Sadowski, Stanisław

Stanisław Sadowski

pseud. Kolumb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-04-22
Miejsce urodzenia:Smogóry
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Malwina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Wykształcenie podstawowe

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

25 stycznia 1944 r. wstąpił do 3 Brygady Wileńskiej “Szczerbca”, przysięgę złożył 17 lutego 1944 r. Przydział dostał do 3 kompanii, 1 plutonu. Na początku pełnił funkcję szeregowego żołnierza, a później sekcyjnego.  Brygadzie służył do 20 lipca 1944 r. . Brał udział w akcjach miedzy innymi w Granżyszkach, na most w Jaszunach, Trokami, pawłowem, Murowaną Oszmianką oraz w operacji “Ostra Brama”. Walkę z okupantem kontynuował w partyzantce leśnej AK dowodzonej przez ps”Komara” do początku kwietnia 1945 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

25 stycznia 1944 r. wstąpił do 3 Brygady Wileńskiej “Szczerbca”, przysięgę złożył 17 lutego 1944 r. Przydział dostał do 3 kompanii, 1 plutonu. Na początku pełnił funkcję szeregowego żołnierza, a później sekcyjnego.  Brygadzie służył do 20 lipca 1944 r. . Brał udział w akcjach miedzy innymi w Granżyszkach, na most w Jaszunach, Trokami, pawłowem, Murowaną Oszmianką oraz w operacji “Ostra Brama”. Walkę z okupantem kontynuował w partyzantce leśnej AK dowodzonej przez ps”Komara” do początku kwietnia 1945 r.

Data zaprzysiężenia:1944-02-17
Czasookres:1944-02-17 - 1945-04-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od listopada 1944 do maja 1945 r internowany do ZSRR

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Przesłuchiwany przez UB

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn.AW III/618.38.13, s. 5;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 247;
Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 286;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Stanisława Sadowskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?