Łajdziak, Michał

Michał Łajdziak

pseud. Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-10-23
Miejsce urodzenia:Magdalówka
Data śmierci:1984-09-27
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Gliwice, Cmentarz Centralny
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniem I Gimnazjum im. W. Pola w Tarnopolu w latach 1926/27 – 1933/34. Maturę zdał 19.06.1934 r. Absolwent wydziału prawa UJK we Lwowie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 51 pp.

W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej w stopniu podchorążego w 51 pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od przełomu 1931/32 roku został zastępowym zastępu “Wołodyjowskich” w III Drużynie Harcerzy im. J. Poniatowskiego w Tarnopolu.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w NOW, będąc przy tym współredaktorem “Polaka Kresowego”. Wydawał także podziemne pismo Stronnictwa Narodowego pt. “Wszechpolak”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zastępca Marcelego Mydlika komendanta Obwodu Skałat. Pod koniec 1943 r. został przeniesiony do Tarnopola, gdzie był instruktorem Szkoły Podchorążych.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca komendanta

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Skałat
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Skałat
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W grudniu 1944 r. aresztowany przez NKWD we Lwowie. Od listopada do grudnia 1945 r. w transporcie do łagru Szyrok na Uralu, na północ od linii kolejowej Perm-Swierdłowski. Pracował przy ścinaniu drzew. W lecie 1948 r. został przeniesiony na Kołymę z wyrokiem 10 lat pracy. Do kraju powrócił w 1955 r. i skierował się do Zabrza, a potem do Gliwic, gdzie zmarł.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 600-602;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 9;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 154, 156.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?