< class="bt_bb_headline_tag">
, Wanda" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Wanda Jamiołkowska [Jamiłkowska]

pseud. Grażyna, Irena, Paulina, Weronika

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wanda Jelska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1907-01-28
Miejsce urodzenia:Dąbrowa Górnicza
Data śmierci:1961-02-19
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1928 r. pracowała w PWK, w 1935 r. została kierowniczką kobiecego referatu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Okręgowym Urzędzie WFiPW DOK VI we Lwowie. W latach 1937-1938 była słuchaczką Wyższego Kursu Instruktorskiego PWK, uzyskała stopień starszej przewodniczki.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski z obozu w ZSRR pracowała jako kierowniczka sekcji informacji i dokumentacji naukowo-technicznej w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 08.1941 roku należała do siatki łączności organizowanej we Lwowie przez Jadwigę Puchalską, ps. Agnieszka. Następnie kierowała referatem WSK w Komendzie Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00
Pełnione funkcje:

Referentka WSK

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana w 07.1944 lub 08.1944 przez kontrwywiad radziecki we Lwowie. Od 02.1945 do 1947 r. była więziona w obozach w Charkowie i Diagilewie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z 1939,

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami z 1944.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 237;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 83-84;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 61;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 112, 260, 264, 271, 316;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 23, 245.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?