Zielińska, Elżbieta

Elżbieta Zielińska

pseud. Grażyna

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Barylska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1912-12-27
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1993-00-00
Miejsce śmierci:Świdnica
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Elżbieta
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Seminarium nauczycielskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Mianowana 1 grudnia 1935 r. komendantką oddziału żeńskiego “Pracy Kobiet” przy Związku Strzeleckim w powiecie tarnopolskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od września 1935 r. pracowała jako nauczycielka na terenie pow. Zbaraż.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. po wkroczeniu wojsk niemieckich ostrzeżona przez zaprzyjaźnionego Ukraińca skryła się w Tarnopolu i tam została zwerbowana do ZWZ. Zapoczątkowała w Obwodzie pracę konspiracji na początku 1941 r. Polecono jej podjąć pracę nauczycielki w Stryjówce w pow. zbarskim i rozpocząć, nawiązywać kontakty. Odnalazła Wiktora Rzeźnika w Kretowcach i Józefa Kraśnickiego w Hrycowcach. Od sierpnia 1941 r. do grudnia 1944 r. należała do brygady “Grażyna” na terenie Tarnopolu Obwód Zbaraż. Po zamordowaniu jej męża przez UPA otrzymała urlop i wyjechała do Tarnopola. W mieszkaniu jej rodziców przy ul. Dorosza funkcjonował punkt kontaktowy AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-12-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Zbaraż
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Żołnierze Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Zbaraż
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działalność konspiracyjną kontynuowała na terenie powiatu rzeszowskiego od 09.1945 r. oraz na terenie powiatu Milicz od 09.1949 r. do 09.1969 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Zenobiusz Zieliński – mąż, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Została aresztowana i przesłuchiwana przez UB w 1955 r., ze względu na ukrywanie kobiety o ps.”Kalina”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 32;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 7;

ŚZŻAK Okręg Tarnopol (Wrocław);

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 153.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?