Zarychta-Zielińska, Kamila

Kamila Zarychta-Zielińska

pseud. Adrianna, Kama

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Zielińska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-11-29
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Lelo
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wyjeździe z Tarnopola, rozpoczęła studia na UJ w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wciągnięta do ZWZ w 1941 r. przez Ludkę Hapanowicz. Od 10.1941 r. była łączniczką Komendanta Inspektoratu, później Komendanta Okręgu Tarnopol. Jako łączniczka dostarczała meldunki do Obwodów w Zbarażu, Złoczów, Skałat, Trembowla, Brzeżanach oraz Czortków w tym regionie działała do końca sierpnia 1943 r. Natomiast od 1944 r. do 31.08.1945 r. również związana była z Obszarem Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00-1947-00-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, kurierka Inspektoratu do Obwodu

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Sztab Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942), Żołnierze Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Inspektorat AK Tarnopol
Przydział: Komenda Obszaru ZWZ-AK (1941-1944):
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Została aresztowana w grudniu 1944, pracowała jako telefonistka na poczcie. Przez to, że działała w konspiracji, nie mogła wykonywać ciągle swojej pracy, co było powodem jej aresztowania i uwięzienia na 3 miesiące. W konspiracji była do 1947 r, kontynuując służbę jako łączniczka Wiktora Rzeźnika w WiN w Żorach rejon “Czarnohora”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jej matka działała w AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD, przebywała w więzieniu od 12.1944 r. do 01.1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana i więziona od 3.05.1946 r. do 7.05.1946 r. Skazana w 4 stycznia 1953 r. za działalność antykomunistyczną na 8 lat więzienia. Z czasem zmniejszono jej karę o połowę. Ze względu na swoją chorobę wyszła z więzienia w lipcu 1954 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Wojska Polskiego – trzykrotnie

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Tarnopol;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 6, 21;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 150, 151, 287.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?