Wiącek, Kazimierz

Kazimierz Wiącek

pseud. Cichy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wiąckowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-11-20
Miejsce urodzenia:Strzelczyska, powiat Mościska
Data śmierci:1998-05-06
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Sobótce
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:Hołdowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data: 1996-05-08
Starszeństwo:
Organ nadający: WKW - W2
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Zachodni, Obwód Mościska, placówka w Strzelczyskach; Oddział Leśny pod dowództwem kapitana Pawła Szredzkiego  “Sulimy”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Sulimy"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” w Oddziale Leśnym pod dowództwem kapitana Pawła Szredzkiego  “Sulimy”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?