Krug, Róża

Róża Krug

pseud. Sasanka, Sosna

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Weltz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1921-07-30
Miejsce urodzenia:Mikulińce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Bachowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Była uczennicą Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Tarnopolu im. J. Piłsudskiego w latach 1934/35 – 1938/39.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działała jako łączniczka AK, następnie od 08.1943 – 12.1944 r. była sekretarką kancelarii komendanta “Wrzosa”. Wyniosła maszynę do pisania z Ubezpieczalni na potrzeby komendy Obwodu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-26 - 1944-12-22
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sekretarka.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała w organizacji “NIE”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wydana przez Ludwika Sawickiego agenta NKWD oraz żołnierza AK. Złapana przez NKWD w 22 grudnia 1944 r. lub w lutym 1945 r. podczas “kotła” w mieszkaniu Ludwiki Bogun “Mamy” przy ul. Lelewela gdzie znajdowała się kancelaria i punkt kontaktowy organizacji “NIE”. 22 kwietnia 1945 r. skazana na 18 lat przymusowych prac za przynależność do AK. Następnie 9 listopada 1945 została wywieziona do obozu pracy w ZSRR u podnóża gór Ural, gdzie przebywała do 1 października 1948 r. Wróciła do kraju jeszcze w tym samym miesiącu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska,

Krzyż Armii Krajowej.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1222;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 92, 261, 270;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 8;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 152, 167.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?