Słowiński, Stanisław

Stanisław Słowiński

pseud. Staszek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-12-07
Miejsce urodzenia:Dobrowody
Data śmierci:2013-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Teresa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wykształcenie średnie ekonomiczne

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wstąpił do BCH na terenie Okręgu Tarnopol, Obwód Buczacz-Monasterzyska. Służbę podjął od czerwca 1943 r do maja 1944 r. w plutonie terenowym przy Placówce Dobrowodach, gdzie pełnił funkcję łącznika oraz strzelca. Następnie w maju 1944 r. został przydzielony do plutonu “Lisa”, w którym służył do lipca 1944 r. Będąc w plutonie “Lisa” brał udział w walkach z UPA, aż do wkroczenia Armii Sowieckiej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w GS Leśna, jako główny księgowy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był skarbnikiem Środowiska “Synów Pułku” woj. Jelenia Góra w Leśnej.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Wstąpił do BCH na terenie Okręgu Tarnopol, Obwód Buczacz-Monasterzyska. Służbę podjął od czerwca 1943 r do maja 1944 r. w plutonie terenowym przy Placówce Dobrowodach, gdzie pełnił funkcję łącznika oraz strzelca. Następnie w maju 1944 r. został przydzielony do plutonu “Lisa”, w którym służył do lipca 1944 r. Będąc w plutonie “Lisa” brał udział w walkach z UPA, aż do wkroczenia Armii Sowieckiej.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 3129-83-41
Krzyż Waleczny nr 741
Krzyż Armii Krajowej nr 28476 z dnia 26.09.1983 r.
Medal Wojska nr 313220 z dnia 15.08.1948 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Stanisława Słowińskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?