Stawierski, Eugeniusz

Eugeniusz Stawierski

pseud. Zoch

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-12-21
Miejsce urodzenia:Sieradz
Data śmierci:2002-01-16
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum w Wieluniu w 1937 r. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W okresie 2 lat studiów należał do Legii Akademickiej, w której otrzymał stopień kaprala podchorążego.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia konserwatorskie w Łodzi w 1951 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

1 września 1939 r. stawił się w punkcie zborny Cytadela-Żelibórz, gdzie otrzymał zadanie zorganizowanie oddziału kierowców samochodowych w celu wyprowadzenia z Dworca Gdańskiego samochodów osobowych do Otwocka i Garwolina. Z powodu odcięcia od Warszawy, punkt zborny został przeniesiony do Włodawy nad Bugiem. Po ucieczce z niewoli sowieckiej powrócił z Szepietówki do Warszawy, gdzie w roku 1942 wstąpił do oddziału por. Alfreda Stawierskiego ps.” Miotacz”, który podlegał Zgrupowaniu “Krybar” na Powiślu. 1 sierpnia 1944 r. brał udział w Powstaniu. W oddziale w którym służył zajął placówkę w gmachu przy ul. Oboźnej i Topiel. Po upadku Powstania został przeniesiony przez Niemców do szpitala jeńców wojennych w Zeithain koło Riesy nad Elbą-stalag IV B.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Państwowej Operze we Wrocławiu jako solista-śpiewak.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Dowódca oddziału, podlegajacy Zgrupowaniu “Krybar” na Powiślu- por. Alfred Stawierski ps. “Miotacz”-brat.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Pobyt w szpitalu dla jeńców wojennych w Zeithain koło Riesy nad Elbą-stalag IV B.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Warszawski Krzyż Powstańczy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Eugeniusza Stawierskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?