< class="bt_bb_headline_tag">
, Władysław" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Władysław Jakimow [Jakimów]

pseud. Pieczarka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-08-01
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:2002-02-017
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Dedejczyk
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zdał maturę w I Państwowym Liceum Humanistycznym w Stryju.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie ukończył studia wyższe uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował 14 lat w Wydawnictwie Ossolineum, następnie 20 lat w Energetyce.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oddział dywersyjny “Zapora” w Stryju. Od 03.1944 r. w Oddziale Partyzanckim Korczunek, Łukowiec, Antoniówka. Zajmował się przejmowaniem zrzutów i działalnością dywersyjno-sabotażową. Brał udział w walkach w rejonie m. Sychów przeciwko dywizjonom artylerii niemieckiej. Odznaczył się odwagą w akcjach przeciwko UPA. Uczestnik rajdu partyzanckiego do Brzozdowic i Krasnej Góry, dzięki czemu uratowano ludność polską przed atakiem UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu, zastępca dowódcy batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stryj
Obwód AK Stryj
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W ramach akcji brał udział w rozbiciu taborów niemieckich pod Siechowem oraz zniszczeniem baterii niemieckiej w akcji pod Korczunkiem.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w wojsku i przewieziony do więzienia we Włodawie. Trafił do wojskowego łagru przed karną kompanię.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Władysława Jakimowa.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?