Szydełko, Kazimierz

Kazimierz Szydełko

pseud. Chirus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-04-28
Miejsce urodzenia:Tuligłowy, pow. Rudki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Augustyn
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył siedem klas szkoły podstawowej w Tuligłowach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praca w majątku ziemskim w Tuligłowach.

W czasie wojny:

1940-1941: praca na sowieckim lotnisku wojskowym

1942: praca przymusowa przy torach kolejowych oraz przy wyrębie drzewa

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1938 roku zapisał się do Związku Strzeleckiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Obrona ludności polskiej przed oddziałami Ukraińskiej Armii Powstańczej, odbiór zrzutów broni, przechowywanie broni w stodole.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-10-01 - 1944-07-22
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK, placówka w Tuligłowach
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-1946: Ludowe Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1942 roku został aresztowany przez Niemców i wysłany do pracy przymusowej w okolice Smoleńska. Po zachorowaniu na tyfus odwieziono go wraz z rannymi żołnierzami niemieckimi do szpitala w Warszawie. Po zwolnieniu ze szpitala wrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie wstąpił do Armii Krajowej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Nadane w PRL:

  • Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?