Mucha, Zbigniew Marcin

Zbigniew Marcin Mucha

pseud. Blady, Rotar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-11-11
Miejsce urodzenia:Bitków
Data śmierci:2002-05-19
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wacław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Średnie

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczestniczył w przerzucie Polaków przez granicę na Węgry.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Stanisławów, Szef dywersji w Oddziale Partyzanckim “Chorążak”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-01 - 1944-08-30
Pełnione funkcje:

Szef służby informacyjnej, zastępca dowódcy Bitkowa.

Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK 48 pp.
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Kołomyja
Obwód AK Horodenka
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Stanisław Kosiba ps. Wat-Chorąży

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 20 stycznia 1945 r. 7 lat spędził w łagrze w Kazachstanie i 4 lata na Syberii w Krasnojarskim Kraju. Do Polski wrócił w 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej z dn. 1984-01-25

Medal Wojska

Krzyż Partyzancki

Krzyż Kawalerski

Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaka Pamiątkowa Karpackiej Dywizji Partyzanckiej Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kołomyjanie 1919-1939, “Gdzie szum Prutu…”, Rok XI, nr 2 (30) 2000, Wrocław, s. 39;

ŚZŻAK, Wrocław, teczka osobowa Zbigniewa Muchy;

Stański J. Z podkarpackich oddziałów Armii Krajowej na Kołymę, Kraków 2004, s. 49.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po opuszczeniu łagru osiedlił się w Legnicy.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?