Szeremeta, Bronisław

Bronisław Szeremeta

pseud. Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-06-03
Miejsce urodzenia:Adamy
Data śmierci:2009-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Henryk
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Kruskowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik rezerwy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie (ukończył w 1936 roku)

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1960 roku ukończył studia weterynaryjne.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1936-1937 odbył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu.

Latem 1939 roku odbył sześciotygodniowe ćwiczenia wojskowe w 52 pułku piechoty stacjonującym w Złoczowie.

 

W czasie wojny:

Został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. 22 września 1939 roku pod Tłumaczem na Pokuciu dostał się do sowieckiej niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Przynależność do Związku Inwalidów Wojennych

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-03 - 1945-03-05
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat Lwów Miasto, dzielnica Śródmieście
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W lipcu 1944 roku brał czynny udział w akcji “Burza” we Lwowie jako dowódca plutonu w dzielnicy Śródmieście.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

We wrześniu 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli. Był więźniem sowieckich łagrów: najpierw w Margańcu koło Krzywego Rogu, a następnie w Republice Komi, skąd udało mu się uciec i wrócić do Lwowa w pierwszej połowie 1941 roku.

5 marca 1945 roku został aresztowany we Lwowie. Pod koniec maja tego samego roku wywieziono go do Moskwy, gdzie został uwięziony w więzieniu na Łubiance. Miał występować w charakterze świadka w “procesie szesnastu”, do czego jednak nie doszło. Otrzymał wyrok śmierci, który zamieniono na dwadzieścia lat łagrów i pięcioletnie pozbawienie praw obywatelskich. W sowieckich łagrach przebywał do 1959 roku.

 

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 31 marca 1959 do 10 kwietnia 1959: więzienie w Łęczycy

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Nadane w Armii Krajowej:

  • Krzyż Armii Krajowej
  • Krzyż Kampanii Wrześniowej

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Szeremeta Bronisław, Powroty do Lwowa, Warszawa 2003.

Szeremeta Bronisław, Watażka: jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia, Wrocław 2000.

Szeremeta Bronisław, Watażka: wspomnienia nierozstrzelanego i jego zbrodnie, Wrocław 1995.

Szeremeta Bronisław, Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939-1941, Wrocław 1998.

 

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr S, Kraków 2000, s. 48-49;

ŚZŻAK, Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Bronisława Szeremety;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 7.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?