Stein, Kazimierz

Kazimierz Stein

pseud. Galica, Głaz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-09-28
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:2007-06-18
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończenie szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Stryju oraz gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stryju

W czasie wojny:

1942: zdanie matury w ramach tajnego nauczania zorganizowanego w obozie dla internowanych na Węgrzech

1942 – 2 czerwca 1944: studia na wydziale mechanicznym politechniki w Budapeszcie

Po wojnie:

październik 1945 – 1951: studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a następnie na Politechnice Wrocławskiej

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej w latach 1946-1989

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

2 czerwca 1944 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Budapeszcie. W październiku 1944 roku przeniesiono go do więzienia w Wiedniu. Następnie został wysłany do obozu w Oberlanzendorf. Później trafił do Eisenstadt, gdzie wykonywał pracę przymusową. Do  kraju powrócił w maju 1945 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Nadane w PRL:

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W sierpniu 1939 roku wraz z innymi uczniami gimnazjum w Stryju wszedł w skład ochotniczej służby wartowniczej, która została powołana w celu pełnienia warty w mieście. 16 września 1939 roku członkowie tej grupy opuścili Stryj i udali się w kierunku granicy węgierskiej, którą przekroczyli 18 września. Następnie zostali internowani przez władze węgierskie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?