Stefanko, Franciszek

Franciszek Stefanko

pseud. Kruk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-02-14
Miejsce urodzenia:Chłopy, powiat Rudki
Data śmierci:2001-12-01
Miejsce śmierci:Strzelin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Michułka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył siedem klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praca na roli w rodzinnej miejscowości

1938-1939: praca w tartaku w Buczałach

W czasie wojny:

Przymusowa praca przy naprawie torów kolejowych.

Po wojnie:

Praca na roli

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1938 roku wstąpił do “organizacji Strzelców Polskich” (prawdopodobnie chodzi o Związek Strzelecki).

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-09-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, żołnierz

Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Przełożony: Kazimierz Michułka

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

We wrześniu 1944 roku Franciszek Stefanko został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Komarnie, a następnie w Drohobyczu. Wkrótce potem został wywieziony do obozu w Donbasie, gdzie do stycznia 1946 roku pracował w kopalni węgla.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?