Sadowski, Franciszek Stanisław

Franciszek Stanisław Sadowski

pseud. Krzysztof

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Franciszek [od 1946 r.]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-03-25
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1996-06-15
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Szadurska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Państwowe Liceum Rybackie w Giżycku

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1949-00-00 Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie

Służbę pełnił w pułkach artylerii przeciwlotniczej w Legionowie, Warszawie i Szczecinie, jako dowódca plutonu.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Energomontaż Zachód Wrocław Oddział w Żmigrodzie

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

NSZZ “Solidarność”

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Uderzeniowy Batalion Kadrowy

Brał udział w walce w miejscowości Góry koło Kolonii Wileńskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:III/77 pp AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi nr 2020-88-4 z dn. 1989-00-00

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Wilno

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?