Korwel, Henryk

Henryk Korwel

pseud. Unliś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-06-30
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1996-06-03
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum i liceum Mickiewicza w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 17.08 do 17.09 został zmobilizowany do służby wartowniczej w kow. Obszaru Warownego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Był kolporterem ulotek w ZHP

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Należał do ZBoWiD-u

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Do 17.09 pełnił służbę wartowniczą w kow. Obszaru Warownego w Wilnie. Następnie od połowy 11.1939 r. do 4.10.1941 r. w ZHP był kolporterem ulotek  oraz w wtym samym czasie obsługiwał radiostacje.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podkoniec 1943 r do pierwszej połowy 1944 r. sporządzał fałszywe konkarty dla żołnierzy AK. Do 85 pp. II batalionu dzielnicy “A”, dostał przydział w okresie walk o wyzwolenie Wilna.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-06-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:II/85 pp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Wilna.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu, przez wojsko sowieckie, został zesłany na łagry i przymusowo wcielony, do służby w batalionach roboczych Armii Czerwonej do jednostki wojskowej 36990. Służbę w batalionach roboczych pełnił od 3.08.1944 do 01.011946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi w 1954 i 1959 r.,

Medal Zwycięstwa i Wolności w 1957 i 1959,

Krzyż Kawalerski 1975,

Zasłużony Nauczyciel 1980 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?