Mackiewicz, Władysław

Władysław Mackiewicz

pseud. Pobóg

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-12-05
Miejsce urodzenia:Monastyrsko. Rosja
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Eleonora
Nazwisko panieńskie matki:Żabicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po ukończeniu w 1933 r. Gimnazjum im Tadeusza Kościuszki w Łucku podjął studia na Wydziale Prawa USB w Wilnie, które ukończył w 1938 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1936r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Służył w 23 Pułku Ułanów  w Grudziądzu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski mieszka w Warszawie i pracuje kolejno w Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego na stanowisku korownika ds prawnych, Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geologicznych, Ośrodku Badawczym Techniki Górnictwa. Jest współzałożycielem Zakładu Badań Specjalistycznych i kierownikiem Wydziału Wierceń Diamentowych.

Przez 3 lata pełni funkcję kierownika polskiej ekipy geologiczne w Mongolii

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną w 1940 r.

Po udanej ucieczce wrócił do Wilna i działał w Kedywie. Początkiem 04.1944 r. dołączył do 6 WB AK, gdzie pełnił funkcję dowódcy 2  plutonu. Brał udział w akcjach bojowych Brygady. 7.05,1944 został poważnie ranny pod Koniawą. Awansował do stopnia porucznika.

Oddział został rozbrojony przez sowietów 17.07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 3 plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 2 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1943 na krótko aresztowany przez Gestapo osadzony w więzieniu na Łukiszkach a później wywieziony na roboty do Rzeszy do Fabryki Silników Lotniczych “Junkers” do Szczecina  Po udanej ucieczce wraca do Wilna

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po zazbrojeniu oddziału przez sowietów 17 lipca 1944zostaje aresztowany i osadzony na Łukiszkach  i wywieziony do obozu w Riazaniu.

Do Polski wraca 9 grudnia 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Partyzancki

Krzyż Armii Krajowej – Londyn

Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 157-158;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 161-162;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?