Karpiński, Zbigniew

Zbigniew Karpiński

pseud. Czarniawy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-18
Miejsce urodzenia:Sudzieniec
Data śmierci:1996-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Paniewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył w 1938 r. Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie gdzie zdał maturę

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył w 1952 r. Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po studiach podjął prace w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Należał do stowarzyszenia o nazwie Związek Polskich Artystów Plastyków.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną w marcu 1942 r. skierowany do 6 WB AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-04-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 4 dr., 2 plut., 1 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 01.1945 r. został aresztowany przez NKWD i wysłany do obozu w Stalinogorsku. Uciekł stamtąd w grudniu 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 95;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 107;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Karpiński Zbigniew;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 5 (98), s. 95.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?