Szyksznian, Jan

Jan Szyksznian

pseud. Ścigacz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-01-06
Miejsce urodzenia:Prucie k. Ignalina
Data śmierci:1991-09-29
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Robert
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:Szutinis
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1939 r. ukończył dwie klasy technikum w Wilnie.

W czasie wojny:

Rozpoczął naukę w technikum w Wilnie.

Po wojnie:

Ukończył Gimnazjum dla Dorosłych w Choszcznie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1949 r. podjął pracę w Zakładach Sieci Rybackich w Darłowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 1942 r. jako łącznik “Wiesława” w garnizonie m. Wilno. Po przeszkoleniu wojskowym został skierowany wiosną 1944 r. do 3 Wileńskiej Brygady AK, 1 pluton, 1 kompania szturmowa dowodzona przez Romualda Rajsa “Burego”. Brał udział w walkach pod Murowaną Oszmianką, a także w wypadach na szosie Wilno – Jaszuny i wielu innych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK 1 plut., 1 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Uniknął aresztowania w trakcie rozbrojenia i rozpoczął działalność w Specjalnej Grupie Dywersyjnej Zygmunta Augustowskiego “Huberta”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama” w 3 Brygadzie “Szczerbca”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1945 r. służył w Armii Berlinga.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W związku z obejmowanym stanowiskiem był naciskany, by wstąpił do PZPR. Nie wyraził zgody i zrezygnował z pracy, tym samym otrzymał “wilczy bilet”. Nie mogąc podjąć stałej pracy, zdecydował się na pracę w Spółdzielni “Trykot” w Szczecinie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska (dwukrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 258.

ŚZŻAK Szczecin, teczka osobowa Jana Szykszniana; 

“Wileńskie Rozmaitości”, 2004, nr 2 (82), s. 285.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?