Buncler, Kazimierz

Kazimierz Buncler

pseud. Mik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-09-29
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1945-11-17
Miejsce śmierci:ZSRR
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Felicja
Nazwisko panieńskie matki:Wielinek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1938 r. uczęszczał do gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. mała maturę uzyskał na tajnych kompletach w 1942 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był członkiem harcerskiej drużny konspiracyjnej

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od stycznia 1944 r. należał do 3 Brygady “Szczerbca” oraz do 6 Brygady “Konara”. Brał udział w walkach pod Szumskiem, Czarnym Borem, Trokami,  Niemieżem, Jaszczunami, Pawłowem i Murawa Oszmienską.

15 maja 1044 r. przeniesiony do Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu ( ORKO) dowodzonego przez Aleksandra Krzyżanowskiego ps. Wilk gdzie pełnił funkcje sekcyjnego w 1 plutonie kawalerii w stopniu kaprala.

3 maja 1944 przyczynił się do zdobycia działka p. panc. z amunicją i bronią

Uczestniczy w walkach o Wilno w operacji “Ostra Brama”

W trakcie próby przebicia się do Warszawy w 1944 r. został aresztowany w miejscowości Bogusze nad Niemnem przez NKWD i internowany w obozie w Druskienikach. Podejmuje skuteczna ucieczkę z transportu kolejowego i powraca do Wilna. Na rozkaz por Władysława Kitowskiego ps. Grom organizuje pluton  i gromadzi bron i podejmuje próbę przedostania się do Warszawy. Na skraju Puszczy Nalibockiej zostaje aresztowany prze NKWD. Zmarł w więzieniu  17 listopada 1945

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 6 WB AK, ORKO
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczy w walkach o Wilno w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 r. został aresztowany w miejscowości Bogusze nad Niemnem przez NKWD i internowany w obozie w Druskienikach. Podejmuje skuteczna ucieczkę z transportu kolejowego i powraca do Wilna.

Ponownie aresztowany przez NKWD. Zmarł w więzieniu  17 listopada 1945

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Przewidziany do odznaczenia Krzyżem Walecznych. (odznaczania nie zrealizowano)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 250;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw) maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

Koło byłych żołnierzy AK w Los Angeles sygn. 24.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 1-2;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 17.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?