Majewski, Konstanty

Konstanty Majewski

pseud. Biały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Szczerba
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Były oficer armii carskiej, po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku uciekł do Polski.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako kierowca do 1956 roku.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Po ujawnieniu się w 1956 roku został zatrudniony w zarządzie głównym ZBOWiDu pomagając byłym żołnierzom AK działającym na kresach.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca 4. kompanii zmotoryzowanej 3. Brygady “Szczerbca” (stan 43 jednostki)

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kolumny samochodowej

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Poszukiwany początkowo przez NKWD, następnie UB listem gończym.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Radom 1997;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 239;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią wieki”, 1986, nr 9;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.;

Spis członków 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum AK Okręgu wileńskiego “Wiano” w Łodzi;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 18, 73, 74, 99, 100, 101;

Wiktor Snastin ps. Kurek – “10 Brygada Armii Krajowej por. “Gustawa” – wspomnienia“, Szczecin 1992, maszynopis w posiadaniu Koła Kresowego ŚZŻAK w Szczecinie. Opublikowany w “Wileński Przekaz”, 1996.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?