Awgul, Bronisław

Bronisław Awgul

pseud. Berezyna, Bey, Bronek, Gaj

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-31
Miejsce urodzenia:Osotniki
Data śmierci:2002-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Bukiel-Bielewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1989-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył państwowe gimnazjum w Oszmianie i w 1939 r. jeden rok liceum w Wilnie.

W czasie wojny:

W 10.1939 r. wrócił do szkoły technicznej w Wilnie, by kontynuować naukę.

Po wojnie:

Po wojnie rozpoczął jeszcze w 1945 r. studia na kierunku fizyka na UMK w Toruniu, zaliczając 4 lata, po czym przeniósł się na budownictwo lądowe do Wrocławia. Pracę dyplomową bronił w 1953 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1936 r. do 1939 r. Przysposobienie Wojskowe I i II st.

 

W czasie wojny:

01.09.1939 r. wcielony do WP. Brał udział w wojnie obronnej. Do 15.09. służył przy I DP, następnie do 20.09 w Dywizji “Kowala” w Wilnie, wtedy też został ranny. W 05.1941 r. ukończył prowadzoną przez ZWZ konspiracyjną Szkołę Podchorążych Kawalerii Pancernej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W okresie 1940-1941 pracował jako pracownik magazynowy w warsztatach kolejowych w Wilnie. Później znalazł pracę w zawodzie jako zastępca budowniczego w Oszmianie, a później jako zastępca leśniczego. Od 07.1943 r. pracował jako specjalista ds. budowy mostów. Od 07.1944 r. pracował w Urzędzie Kolejowym w Wilnie.

Po wojnie:

Pracował jako inspektor nadzoru budowlanego na UMK i przy budowie kościołów, w biurach projektowych, inspektor nadzoru robót budowlanych w Zarządzie Inwestycji. Pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, biegły sądowych, rzeczoznawca.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1932 r. do 1939 r. należał do ZHP Chorągiew Wileńska.

W czasie wojny:

Prowadził Tajne Nauczanie w trzech kompletach na terenie byłej gminy w Polanach.

Po wojnie:

W latach 1950-1954 radny miejski i Przewodniczący Komisji Komunikacji, a od 1962 r. do  1964 r. vice przewodniczący Komisji Oświaty. W latach 1959-1972 przewodniczący Komisji Przydziału Mieszkań. W latach 1954-1982 pełnił funkcje Vice Przewodniczącego i Przewodniczącego Komitetu Osiedlowego “Chełmińskie” w Toruniu.

 

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 3 Brygady “Szczerbca”, 3 kompania, pluton bojowy “Kosa”. Od 07.1944 r. podporządkowany 10 Oszmiańskiej Brygadzie “Gustawa”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-10 - [?]
Pełnione funkcje:

Dowódca samodzielnego plutonu bojowego.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 komp., 3 plut.; 10 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 06.1942 r.został aresztowany przez gestapo w Ostrowcu Wileńskim pod zarzutem przynależności do Ruchu Oporu. W latach 1942 – 1943 był więziony na Łukiszkach, w Prawieniszkach i w Matujzach.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr leg. 367-80-3 z dn. 12.03.1980 r.)

Krzyż Armii Krajowej (nr leg. 3992 z dn. 24.07.1968 r.)

Złoty Krzyż Zasługi (nr leg. 1225-13-8 z dn. 25.09.1973 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi (nr leg. 19360 z dn. 22.09.1982 r.)

Krzyż Walecznych (17.07.1944 r.)

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (nr leg. 4810 z dn. 15.08.1985 r.)

Krzyż Partyzancki (nr leg. 376-75-1 z dn. 07.05.1975 r.)

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. (nr leg. 625-82-1 z dn. 22.09.1982 r.)

Medal 40 – lecia PRL (nr leg. 168/5/84 z dn. 22.07.1984 r.)

Medal Zwycięstwa i Wolności (nr leg. 30-70-26 z dn. 28.09.1970 r.)

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (nr leg. 13-191428 z dn. 10.10.1977 r.)

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (nr leg. 2290 z dn. 04.06.1984 r.)

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Awgul Bronisław, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 19;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.26;

Kłosiński Z., 3 Wileńska, Białystok 1995, s. 239;
Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej ‘Szczerbca”, WarszawaKraków 2014, s. 269;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 245246;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-254.

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum AK Okręgu Wileńskiego “Wiano” w Łodzi;

Teczka osobowa Bronisława Awgula, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?