Orzeł, Stanisław

Stanisław Orzeł

pseud. Niedźwiedź

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Brzeski Antoni [1944-1949]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-01-03
Miejsce urodzenia:Tomaszów Lubelski [Lwów]
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Politechnika Wrocławska – inżynier budownictwa lądowego

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 01.1943 r. należał do NSZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 10.1943 r. w NOW, Okręg Lwów-Śródmieście, grupa dywersyjna. Od 04.1944 r. w 26 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-01 - 1945-08-00
Pełnione funkcje:

 

 

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 26 pp.; OL "Warta", komp. "C2"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez UB, spędził 4 doby w więzieniu w Tomaszowie Lubelskim.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, nr leg. 43282

Medal Wojska, nr leg. 60349

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Stanisława Orła;

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, Archiwum dowództwa Oddziałów Leśnych „Warta” Obszaru Lwów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie cz. 1, Rkps Akc. 145/99, s. 129.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?