Józefczak, Jan

Jan Józefczak

pseud. Dziadek Leśny, Hruby

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jóźwiak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-09-12
Miejsce urodzenia:Urzędów
Data śmierci:1945-05-13
Miejsce śmierci:Warszawa, więzienie przy ul. Rakowieckiej
Miejsce pochówku: Warszawa
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan artylerii
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową w Urzędowie, a średnią w Dubnie na Wołyniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i tam na stanowisku dowódcy batalionu w stopniu kapitana artylerii służył do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie okupacji sprawował funkcję inspektora AK w Dubnie, następnie kwatermistrza „Gromady” w Kowlu. Od 08.1943 do 15.01.1944 roku pełnił funkcję oficera dyspozycyjnego do specjalnych zadań, do dyspozycji komendanta Okręgu Wołyń, a następnie w Inspektoracie AK Kowel. Tu w oddziale „Korda” pełnił także funkcję oficera szkoleniowego.

W 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pełnił funkcję głównego kwatermistrza do 21.04.1944 roku, a później dowódcy drugiego batalionu 43 pp. W działaniach bojowych na Podlasiu dowodził batalionem. Pod Mielnikami na Polesiu kpt. „Hruby” dowodził zgrupowaniem składającym się z dwóch batalionów. Walki obronne miały miejsce w dniach 6-20.05.1944 roku. O świcie 25.05.1944, batalion „Hrubego” wziął udział w potyczkach w rejonie miejscowości Lenkowo i Borysówka.

10.06.1944 roku batalion kpt. Józefczaka po sforsowaniu Bugu na wysokości Durycz, w ramach 27 WDP AK, przeszedł z Polesia na Lubelszczyznę w rejon lasów parczewskich między Ostrowem Lubelskim a Sosnowicą w pobliżu jeziora Krasne.

23.07 Dywizja przeniosła się do Kamionki a następnie do lasów kozłowieckich w rejon miejscowości Tartak,  gdzie została rozwiązana.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Do 1944-07-23
Pełnione funkcje:

Inspektor rejonowy, kwatermistrz, oficer szkoleniowy, dowódca batalionu.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozwiązaniu 27 WDP AK został aresztowany przez NKWD.  Przebywał w więzieniu na Zamku Lubelskim. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, z 1944 r. – rozkazem KG AK.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, r. 4, 1987, nr 4 (16), s.;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 32, 258;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 101, 128, 207, 242, 244, 262, 263, 266, 271, 287, 289;

Turowski J., Cmentarze Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 44;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 342, 354;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 242.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?