Poraj-Nowicki, Adam

Adam Poraj-Nowicki

pseud. Sowa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-04-17
Miejsce urodzenia:Niżankowice
Data śmierci:2008-10-21
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adolf
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1937-1938 uczęszczał do Gimnazjum Handlowego w Przemyślu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej w ramach Armii “Karpaty”, następnie “Małopolska” w 24 DP i 38 DP Rezerwowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1933 r. wstąpił do I Męskiej Drużyny Harcerzy im. Króla Jana III Sobieskiego w Niżankowicach.

W czasie wojny:

Służył w Harcerskim Pogotowiu Wojennym, w drużynie sanitarnej.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do Szarych Szeregów od 09.1939 do 03.1942, był drużynowym 8 Męskiej Drużyny Harcerskiej we Lwowie. Pełnił funkcję kuriera do Komend Obwodu ZWZ Przemyśl i Obwodu ZWZ Lwów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie 03.1942 – 03.1944 r. należał do 19 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:19 pp AK, 3 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 10.02.1942 r. pracował w Komendzie Obwodu AK Przemyśl jako łącznik. W 10.19422 r. został przekazany do 19 pp we Lwowie.

W 03.1944 r. przeszedł do zgrupowania partyzanckiego “Ojca Jana”, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny minerów. Od 21.07.1944 dp 17.01.1945 członek “OP Jastrzębia”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W 1947 roku przez kilka miesięcy walczył z UPA.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1945 roku obył służbę w Wojsku Polskim.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Walecznych,

Brązowy Medal Zasługi z Mieczami,

Medal Wojska.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/1403/2k;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Adama
Nowickiego
.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?