Ropuszyński , Stanisław

Stanisław Ropuszyński

pseud. Czesław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-07-13
Miejsce urodzenia:Siemianówka
Data śmierci:1995-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tomasz
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Jednoróg
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zorganizowanie plutonu w rejonie I Dzielnicy Śródmieście we Lwowie

Wydawanie i kolportowanie prasy podziemnej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Dzielnica I Lwów Śródmieście
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Jego oddział jako pierwszy zawiesił flagę Polski, Anglii, USA i ZSRR na ratuszu we Lwowie podczas akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Stanisław Ropuszyński jest autorem relacji wspomnieniowej opublikowanej w “Roczniku Lwowskim” w 1999 r.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 116;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Stanisława Ropuszyńskiego;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 55, 227.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?