Biernacki, Józef

Józef Biernacki

pseud. Bóbr, Jeko

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1930-01-25 [1928-01-25]
Miejsce urodzenia:Uznoga
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wiktor
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

4-klasowa Szkoła Powszechna w Uznodze.

W 1939 r. ukończył 5 klasę Szkoły Powszechnej w Zaostrowiczu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1948 r. uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego.

Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej – 1953 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zakłady Metalowe Zakrzów 1953-1956 r.

Fabryka Wodomierzy 1956-1964 r.

WBPBBO Miasto projekt Wrocław 1966-1989 r.

Spółka z.o.o. CAD system Miasto projekt.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

ZHP

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Tajna Drużyna Harcerska, prowadził akcje małego sabotażu, zajmował się gromadzeniem broni 20.06.1943 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Ochotnicza Drużyna Partyzancka AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-20 - 1944-07-06
Pełnione funkcje:

łącznik, zwiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Wilno.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?