Karwat, Witold

Witold Karwat

pseud. Bączek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-02[09]-19[15]
Miejsce urodzenia:Grodno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 06.1943 r. rozpoczął działalność w konspiracji AK w Nowej Wilejce. Później żołnierz 1 Brygady Wileńskiej AK, 2 drużyna, 2 pluton. Uczestniczył w akcjach m.in. w Mejszagole, Rykontach, Antokolcach. W okolicach Wielkanocy został ranny podczas potyczki na trasie Wilno-Lida. Po rekonwalescencji wrócił w 06.1944 r. do służby w brygadzie, jednak z uwagi na nadal niezbyt dobry stan zdrowia, zajmował się głównie szkoleniem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK 2 dr., 2 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Odbierający przysięgę:

Romuald Rajs “Rudy”

Stanisław Wajs “Pius”

Franciszek Żukowski “Borsuk”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

19.07.1944 r. został internowany w Miednikach. Następnie wywieziony do Kaługi, gdzie najpierw został przypisany do 361 pp, a później do pracy przy wycince lasu. W obozie jenieckim przebywał do 01.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 24.02.1988 r.)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r., Londyn)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 436;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 231;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Karwat Witold;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 1 (75), s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?