Strąg, Czesława

Czesława Strąg

pseud. Vicher

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Kisielewicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-02-17
Miejsce urodzenia:Seńków
Data śmierci:2010-03-27
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Podstawowa w Seńkowicach

Prywatna szkoła krawiecka w Brzeżanach

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

1944-11-00 – 1945-09-00 pielęgniarka w Izbie Chorych 2 Pułku Zapasowego

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Szpital w Brzeżanach

Po wojnie:

1945-11-00 – 1946-06-00 3 Okręgowy Szpital Wojskowy w Krakowie

1946-07-00 – 1948-00-00 pielęgniarka u lekarza powiatowego w Nysie

1952-12-00 – 1953-03-00 Wydział Zdrowia Ambulatorium Spółdzielni Inwalidów w Leśnicy

1955-00-00 – 1976-00-00 Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe we Wrocławiu

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Drużyna sanitarna 1 kompani “Staw” w Brzeżanach

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-06-01 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-11-00 – 1945-09-00 pielęgniarka w Izbie Chorych 2 Pułku Zapasowego

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Tarnopol

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?