Jatkiewicz, Józef

Józef Jatkiewicz

pseud. Motyl

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-11-24
Miejsce urodzenia:Waskancy
Data śmierci:1992-10-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1973 r. ukończył szkołę średnia.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. pracował razem z braćmi przy piłowaniu desek.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był uczestnikiem w walce pod Windziunami koło Parczewa, akcji na szosie w celu rozbrojenia transportu, akcji pod Szumskiem, Bezdanką oraz brał udział w walce o wyzwolenie Wilna.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-04-24 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Wilna.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 r. został aresztowany przez wojsko sowieckie i początkowo osadzony został w Miednikach, a następnie w Kałudze. Będąc w Kałudze dostał przydział do 361 pułku. Po nieudanej ucieczce z obozu z Kaługi, został osadzony w KPZ w Ostrowcu. Następnie przeniesiony został do Oszmiany, gdzie skazli go na 8 lat więzienia. Wyrok więzienia odbywał w mieście Samara do 1951 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Wyrok więzienia odbywał do 1951 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Józefa Jatkiewicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?