Kuczma, Stanisław

Stanisław Kuczma

pseud. Wrona

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-07-01
Miejsce urodzenia:Winniczki
Data śmierci:1997-08-10
Miejsce śmierci:Trzebnica
Miejsce pochówku: Trzebnica
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Bednarz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1933 r. w Winniczkach ukończył szkołę powszechną.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Pracował na gospodarstwie ojca do 11.1941 r.

W czasie wojny:

Od 11.1941 r. pracował w majątku, który był zarządzany przez SS Galizien.

Po wojnie:

Od 11.1946 r. pracował w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu, od 1956 – 1964 w Straży Przemysłowej.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w Oddziałach Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Placówka Winniczki, Okręg Lwów, Dzielnica Wschodnia. Był w drużynie Bronisława Kowala. Pełnił warty przed bandami UPA, brał udział w zrzucie broni oraz ćwiczeniach i szkoleniach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 08.1944 r. został powołany do (L)WP i przydzielony do 47 pułku haubic. Brał udział w zdobyciu Wału Pomorskiego, Kołobrzegu, Szczecina. Zdemobilizowany 2.10.1945 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 103;

ŚZŻAK Wrocław, teczka osobowa Stanisława Kuczmy.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?