Kmiecik, Roman

Roman Kmiecik

pseud. Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-07-03
Miejsce urodzenia:Łańcut
Data śmierci:2006-03-16
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Mankiel
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W ZWZ od 1939 r. Okręg Lwów- Miasto. Działał w informacji – BiP. Zajmował się m.in. transportem broni i kolportażem tajnej prasy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Strzelec

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 11.1945 – 09.1946 r. należał do WiN, Obwód Zabrze – Brzeg.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Krystyna Kmiecik – żona, łączniczka AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Razem z żoną został aresztowany przez UB 17 września 1946 r. w Zabrzu. Po 5 miesiącach postawiono ich 9 stycznia 1947 r. przed Rejonowym Sądem Wojskowym przy ul. Łąkowej we Wrocławiu za działalność w AK-WiN. Za działalność w WiN-kolportowanie i czytanie gazety “Wolność” dostał 7 lat więzienia oraz utraty praw na 2 lata. Z więzienia wyszedł w marcu 1950 r. z gruźlicą płuc, wrzodami żołądka i reumatyzmem.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

3x Medal Wojska (15 sierpnia 1948 r., Londyn)
Krzyż Armii Krajowej (10 grudnia 1985 r., Londyn)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0351;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Romana Kmiecika.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?