Budzik, Andrzej

Andrzej Budzik

pseud. Jędruś, Kmicic, Pik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-11-10
Miejsce urodzenia:Burzany
Data śmierci:2008-01-26
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Władysława
Nazwisko panieńskie matki:Kwaskowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną we Lwowie, a następnie rozpoczął naukę w XI Państwowym Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1950-1963 – praca w przemyśle leśnym

1963-1968 – praca w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym w Świeradowie-Zdroju

od 1968 – praca w zakładzie remontowo-budowlanym w

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członkostwo w NSZZ “Solidarność” od sierpnia 1980 roku

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

10.1939 – 06.1940 r. kolporter-goniec w Związku Harcerstwa Polskiego

06.1940 – 03.1942 r. kolporter-kurier w Związku Walki Zbrojnej

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

40 pp. Armii Krajowej

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Kolporter-kurier, żołnierz

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK, 40 pp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

09.1944 – 08.1952 r. członek Narodowych Sił Zbrojnych

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” we Lwowie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Bezpośredni przełożeni: Rudolf Majewski, ps. “Leśniak” (w AK), porucznik “Tur” (w NSZ)

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

15.02.1945 r. został aresztowany przez NKWD, osadzony w więzieniu przy ul. Jachowicza we Lwowie, a następnie zesłany do Uchty. Przebywał tam do końca 10.1945 r. Po powrocie do Polski osiedlił się w Świeradowie (od 1946 r. Świeradów-Zdrój).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Został aresztowany przez NKWD wraz z bratem i siostrą. W obozie w Uchcie przebywał z nim Bolesław Jaskułowski, którego znał z działalności w Armii Krajowej.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?