Daniłłowicz, Bolesław

Bolesław Daniłłowicz

pseud. Jur, Papa, Sas

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Szediwy, Dybowski, Kraszecki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-05-26
Miejsce urodzenia:Złoty Potok
Data śmierci:199?-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zenon
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: rotmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

średnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Oficerska Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej. Dowódca plutonu 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

ZBoWiD.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant komendanta Stasiewicza od 04.1944 r. do 31.07.1944 r., oficer organizacyjny w dowództwa “Warty”.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Medal za Wolność i Niepodległość

Medal za Udział w Wojnie Obronnej

Medal 40-lecia PRL

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0478;

Siermontowski K., Dokumenty Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego z roku 1945, Kraków 2000, s. 17;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Bolesława Daniłłowicza;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 14;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 66, 77;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 49;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?