Buczkowski, Jerzy

Jerzy Buczkowski

pseud. Mały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-04-19
Miejsce urodzenia:Brzeżany
Data śmierci:2009-08-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Szymańska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową w Brzeżanach.

W czasie wojny:
Po wojnie:

w 1946 r. rozpoczął studia prawnicze, zakończone w 1951 r. W 1978 r. ukończył studia podyplomowe.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Przewodnik turystyczny, kierownik wycieczek krajowych i zagranicznych.

Mostostal.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

od 1935 r. przynależność do ZHP, początkowo jako drużyna Zuchów prowadzona przez drużynowego M. Rożek.

W czasie wojny:

Szare Szeregi

Po wojnie:

W 1945 r. w Kłodzku wstąpił do ZHP.

 

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W dyspozycji Inspektoratu Tarnopolskiego  kryptonim “Talizman” aż do akcji “Burza”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

goniec, łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wraz z oddziałem leśnym AK 51 pp po ogłoszeniu rozkazu “Burza” razem z por. Zygfrydem Szynalskim i adiutantem obwodu ppor. Karolem Całką, brał udział w koncentracji 12 Dywizji Piechoty/ 51 pp i 52 pp.

W lasach Urmań – Wierzbów – Leśniki – Rohatyn

 

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

praca przymusowa przy naprawie i budowie dróg i mostów oraz linii kolejowej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Tarnopol.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?