Szeroki, Justyn

Justyn Szeroki

pseud. Czoło

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-07-10
Miejsce urodzenia:Szkordzic
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Kamila
Nazwisko panieńskie matki:Borysewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła powszechna

W czasie wojny:

Do 1941-06-00 uczył się w rosyjskiej szkole

Po wojnie:

1947-00-00 1948-00-00 roczny Kurs Księgowych

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Gospodarstwo rolne

Do 1945-00-00 Nadleśnictwo Szczuczyn

Po wojnie:

Do 1957-00-00 Gromadzka Rada w Wasiliszkach

CRS Samopomoc Chłopska

do 1970-05-00 PZGS Oleśnica Samopomoc Chłopska

1970-06-01 – 1981-00-00 kontrola państwowa PJS i PAR delegatura we Wrocławiu

1984-00-00 – 1990-00-00 1/2 etatu w kontroli państwowej PJS i PAR

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Łącznik między oddziałami, tworzył punkt kontaktowy, organizował zaopatrzenie. Ośrodki Obwid i Szczuczyn.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:VII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi nr 1217-79-42 z dn. 1979-07-02

Krzyż Armii Krajowej

Odznaka “Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”

Odznaka Akcji “Burza”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Nowogródek

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?