Jaworski, Zbigniew

Zbigniew Jaworski

pseud. Groszek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-08-21
Miejsce urodzenia:Borysław
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Pelagia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Borysławiu im. Adama Mickiewicza.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Uczył się w technikum.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako pomocnik elektryka na drugiej sekcji elektronicznej w Borysławiu, następnie jako elektryk dyżurny w elektrowni Gotfryd.

Po wojnie:

Pracował w Kopalnii Stupice.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był członkiem Podkarpackiego Oddziału Armii Krajowej w Borysławiu. Uczestniczył w akcjach uszkodzenia silnika napędzającego generator prądu w elektrowni, brał udział w akcjach zdobywania broni na koszarach, zniszczeniu gniazda karabinu maszynowego i rozbrajaniu cofających się oddziałów niemieckich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Sierżant Piotr Leniewicz ps. Wiatr,

kapral Piotr Adamczyk ps. Śrubokręt.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Czesław Jaworski ps. Drut.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska, legitymacja nr 33907, z dn. 15.08.1948,

Krzyż Armii Krajowej, legitymacja nr 31258, z dn. 16.10.1958.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Zbigniewa Jaworskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?