Bildź, Jan

Jan Bildź

pseud. Pot

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-11-16
Miejsce urodzenia:Jurewicze
Data śmierci:2002-02-25
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik rezerwy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 2 klasy Gimnazjum Kupieckiego w Lidzie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Polska Organizacja Wojskowa

W czasie wojny:

27.08.1939 – 15.09.1939 r. ochrona przed dywersją linii kolejowej Lida-Wilno

4 pp. (L)WP

Po wojnie:

Oficerska Szkoła Intendentury w Lublinie.

86 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Lesznie.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

1940 r. wydobywanie torfu w Dworzyszczach.

Po wojnie:

Przedstawiciel Wojska w Okręgowym Przedsiębiorstwie CPN.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1949 – 1977 r. PZPR

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD.

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w akcjach zdobycia broni, obserwowania ruchu wojska i zaopatrzenia w żywność oddziałów leśnych. W 03.1944 r.0 dowodził drużyną podczas wysadzenia pociągu w pobliżu stacji kolejowej Bastuny na linii Lida-Mołodeczno. W 06.1944 r. brał udział w akcji likwidacyjnej posterunku niemieckiego w Dworzyszczach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-06 - 1944-11-15
Pełnione funkcje:

Zwiadowca, łącznik, goniec, dowódca sekcji

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kapral Stanisław Biczel – dowódca drużyny

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

4 pp. (L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 07.1944 r. do 15.11.1944 r. ukrywał się przed NKWD

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Brązowy i Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Nowogródek.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?