Alutorowicz, Marian

Marian Alutorowicz

pseud. Szkolny, Śmigły

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-06-13
Miejsce urodzenia:Lida
Data śmierci:2009-11-04
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Bielawska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum Kupieckie u księży pijarów w Lidzie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD Wrocław

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Zgrupowania Południowego Okręgu Nowogródek.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:IV/77 pp, 2 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W okresie 1944 – 1946 przebywał w Kałudze.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach 1946 – 1952 był wzywany na przesłuchania.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (nr 9-95-7 z dn. 1995-04-07 – Prezydent RP)

Krzyż Partyzancki (nr 119-86-2 z dn. 1986-01-22)

Złoty Krzyż Zasługi (nr 190-99-1 z dn. 1999-08-30 – Prezydent RP)

Krzyż Walki o Niepodległość (nr 002943 z dn. 1999-10-18 – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów)

Medal Wojska (dwukrotnie, nr 30487 z dn. 1948-08-01 – MON Londyn)

Medal Zwycięstwa i Wolności (nr 155-86-1 z dn. 1986-01-22 – Rada Państwa)

Order Męczeństwa i Zwycięstwa (nr 831-94 z dn. 1994-06-03 – Zarząd Główny Weteranów Walk)

Kombatancki Krzyż Zasługi (nr 162-97 z dn. 1997-02-25 – Zarząd Główny Polskich Kombatantów)

Krzyż Więźnia Politycznego (nr 5441-99 z dn. 1999-10-18 – Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych)

Krzyż Pamiątkowy Akcji “Burza” (nr 1/28/572 z dn. 1999-10-15 – Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych)

Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (nr 001116 – Krajowy Związek Weteranów Walk)

Medal 50 lat Zwycięstwa w Wojnie 1941-1945 (nr 2017111/9 z dn. 1995-03-22 – Prezydent Rosyjskiej Federacji)

Odznaka Zasłużony Działacz dla Ruchu Spółdzielczego (nr Pr/56 z dn. 1956-07-00 – Prezes Naczelnej Rady Spółdzielczej)

Odznaka honorowa “Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” (nr 8148/79 z dn. 1979-08-16 – Minister Materiałów Budowlanych)

Odznaka honorowa Żołnierza Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego “Wiano”, Nowogrodzkiego “Nów” (nr 710-N z dn. 1984-08-15 – Zarząd Okręgu ŚZŻAK)

Odznaka pamiątkowa Akcji “Burza” (nr 1/28/572 Komisja Organ)

Odznaka Weterana Walk (nr 360644/294 z dn. 1995-02-10 – Kierownik Urzędu d/s Kombatantów)

Odznaka-Wyróżnienie AK (nr 1291 z dn. 1999-06-30 – Kierownik Urzędu d/s Kombatantów)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Szlakiem Narbutta, Warszawa 2015, s. 15;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-104;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Mariana Alutorowicza.

IkonografiaRokicki P. Ku Ostrej Bramie. Wileńska i nowogródzka Armia Krajowa w obronie ziemi ojczystej. Warszawa 2016 s. 223 Fotografia z Sanitariuszka NN ps Lilka
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?