Sławiński, Romuald

Romuald Sławiński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-07-23
Miejsce urodzenia:Podbrzozy
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zenon
Imię matki:Emilia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od V 1942 – VII 1944 działał w konspiracji. Zajmował się zdobywaniem i przekazywaniem broni, prowadził stały punkt nasłuchu radiowego, zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich, brał udział w patrolowaniu terenu i w akcjach samoobrony. Wziął udział w szkoleniu wojskowym w ramach Kursu Młodych Dowódców Liniowych.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Inspektoratu Oszmiana, Placówka Sały.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3 Okręgu Wilno AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od VII 1944 – I 1945 uwięziony w Miednikach, następnie wywieziony do Kaługi, skąd udało mu się uciec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 22 IV 1953 i skazany wyrokiem Sądu Wojskowego dla miasta Warszawy na rok [1,5 roku] więzienia za zwalczanie partyzantki radzieckiej w okresie okupacji.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?