Sawicz-Korsak, Bolesław

Bolesław Sawicz-Korsak

pseud. Bolek Biały, Roman

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-01-09
Miejsce urodzenia:Toruń
Data śmierci:2016-10-25
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wawrzyszewski, Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Olgierd
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data: 2008-09-02
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Uzyskał wykształcenie wyższe na Politechnice Warszawskiej: inżynier budownictwa lądowego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od II 1943 r. – I 1945 r. działał w konspiracji jako łącznik obwodu, prowadził komórkę legalizacyjną. Współpracował w wydawaniu gazetki konspiracyjnej obwodu AK.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od II 1943 r. do VIII 1944 r. był członkiem oddziału partyzanckiego Stanisława Korzeniowskiego”Jastrzębca”, Obwód Bielsk-Podlaski.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-02-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Od VII 1943 r. do VII 1944 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta placówki Boćki Antoniego Kaliszewskiego “Skromnego” oraz “Świda” w Obwodzie Bielsk-Podlaski.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Bielsk-Podlaski AK
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w WiN w funkcji oficera, należał do oddziału partyzanckiego “Wiktora” i “Młota’ od X 1945 r. do I 1946 r. Pełnił obowiązki adiutanta komendanta Obwodu. W grudniu 1946 przejął funkcję komendanta (prezesa) obwodu po kpt. Janie Trusiaku „Koryckim”. W IV 1947 na rozkaz prezesa okręgu białostockiego WiN ujawnił się wraz z żołnierzami, kończąc zorganizowaną działalność Obwodu Bielsk Podlaski.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż z Mieczami

Srebrny Krzyż z Mieczami

Brązowy Krzyż Zasługi

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?