Gruszczyński, Stefan

Stefan Gruszczyński

pseud. Kruk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-02
Miejsce urodzenia:Strzyżów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Tekla
Nazwisko panieńskie matki:Pisarska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach od 1934 do 1936 roku był w Centrum Wyszkolenia [Kawalerii] w Grudziądzu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach od 1934 do 1936 był w Centrum Wyszkolenia [Kawalerii] w Grudziądzu.

W czasie wojny:

Przynależność do organizacji konspiracyjnej od 20.02.1941 roku do 22.07.1944 roku. Na początku przydział dostał do placówki samoobrony koło Zofiówki. Dowódcą Placówki Samoobrony był Władysław Cieśliński. Następnie służył w oddziale Samoobronie AK pod dowództwem M. Kasprowicza ps. “Baj” we Włodzimierzu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 20.02.1941 roku do 12.02.1942 roku przynależność do SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 14.02.1942 roku do 22.07.1944 roku przydział do Placówki Samoobrony AK pod dowództwo M. Kasprowicza ps. “Baj”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-14 - 1944-07-22
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Obwód AK Włodzimierz Wołyński „Ława”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Władysław Cieśliński-d-ca Placówki Samoobrony

M.Kasprowicz-d-ca Oddziału Samoobrony AK

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Skazany został na okres 9 miesięcy więzienia. Wyrok odbywał od 1952 r. w więzieniu w Hrubieszowie oraz w Lublinie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń, teczka osobowa Stefana Gruszczyńskiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 238.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?