Paryna, Stanisław

Stanisław Paryna

pseud. Ojciec Wincenty

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-08-04
Miejsce urodzenia:Czyszki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Lisowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkół powszechnych w Czyszkach i Winniczkach oraz do gimnazjum i liceum w klasztorze ojców Franciszkanów w Niepokalanowie koło Warszawy.

W czasie wojny:

Maturę zdał przed Komisją Konspiracyjną Kuratorium Lwowskiego. W latach 1939-1944 kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Lwowie.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był duszpasterzem w parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Środowisko AK Obszaru III Lwów we Wrocławiu

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

OD 05.1943 r. do 06.1944 r. należał do Szarych Szeregów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kapelan w 2 szwadronie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, kapelan.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł., 2 szw.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 09.1945 r. do 01.1946 r. przekazywał karty ewakuacyjne na wyjazd do Polski dla osób ukrywających się i represjonowanych na podstawie sfałszowanych przez siebie metryk chrztu.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 07.01.-11.06.1946 r. więzień NKGB przy ul. Łąckiego we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W okresie 1953-1956 pozbawiony prawa nauczania religii w szkole.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocław, Okręg Lwów.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?