Brych, Józef

Józef Brych

pseud. Marceli

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-03-04
Miejsce urodzenia:Bieganów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W Łucku uczęszczał do szkoły gimnazjalnej oraz do Liceum Drogowego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Na przełomie 05/06.1943 r. wstąpił do AK w Obwodzie Równe, Okręg Wileński, w którym był do 07.1943 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK, ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W maju/czerwcu 1943 r. wstąpił do AK w Obwodzie Równe, Okręg Wołyński, w którym był do lipca 1943 r. Bezpośrednim przełożonym był plut.zawod. [Kimera]. W lipcu został aresztowany przez ukraińskie “Kripo”, a następnie przewieziony do Kiwerc.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00-1943-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W lipcu 1943 r. został aresztowany przez “Kripo”(Kriminalepolizei). Dowódcą ukr. “Kripo” był Oberleutnant Kowalczuk, na dokumentach podpisujący się Kowaltschik. Będąc w więzieniu, spotkał się z aresztowanym Marcelim Leksowskim, Stanisławem Warwasem oraz innymi osobami znanymi z widzenia. Uniknął zesłania ze względu na nie złożenie przysięgi, podobnie jak Piotr Gąsior i Czesław Pisarski. Na początku 11.1943 r. został przewieziony do punktu przeładunkowego w Kiwercach,  skąd uciekł przy pomocy Józefa Kuli.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Medal Za Udział w Walkach o Berlin

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Józefa Brycha;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 228.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?