Liniarski, Władysław

Władysław Liniarski

pseud. Mścisław, Wuj

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-11-23
Miejsce urodzenia:Małachowice-Gustawów
Data śmierci:1984-04-11
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązki; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Bielanowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik
Data: 1944-04-16
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady
Data: 2017-04-21
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po ukończeniu szkoły ludowej w 1913 r. rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Jędrzejowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1917 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył jako kapral w 24 pp, następnie awansowany na oficera, służył długie lata w kancelariach i intendenturach. W 1932 r. pełnił służbę w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu, w stopniu porucznika ze starszeństwem z dniem 01.07.1925 r. i 1 lokatą w korpusie oficerów administracji, grupa oficerów kancelaryjnych. W 1934 r. uzyskał przydział liniowy do 62 pp.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. jako dowódca I batalionu 62 pp bronił Pomorza i walczył w bitwie nad Bzurą. Ranny 20 września w Puszczy Kampinoskiej, dostał się do niewoli, z której uciekł.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1979 r. został członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1940 r. był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Był komendantem Białostockiego Okręgu AKO.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Około 10.07.1944 r. wydał rozkaz o rozpoczęciu akcji „Burza” na obszarze inspektoratu łomżyńskiego.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Został aresztowany 31.07.1945 r. w Brwinowie pod Warszawą. 20.05.1946 r. został skazany przez warszawski WSR na karę śmierci zamienioną potem na 10 lat więzienia. W 1953 r. został zwolniony z więzienia w ciężkim stanie zdrowia.

W 03.1951 r., podczas procesu gen. Emila Fieldorfa “Nila”, Liniarski – wyniszczony chorobami i przesłuchaniami, wniesiony do sali rozpraw na noszach – złożył zeznania obciążające swojego dawnego przełożonego z Kedywu. 16 i 20.08.1957 odwołał przed wiceprokuratorem Prokuratury Generalnej PRL – Stanisławem Krygielem zeznania wymuszone na nim podczas śledztwa przeciwko generałowi.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (nr 126021)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2010 r., pośmiertnie)

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921

Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Medal za udział w wojnie obronnej w 1939 (1982 r.)

Krzyż Partyzancki (1983 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 144;

“Orzeł Biały”, 2020, R. XXXI, nr 12 (348), s. 18;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 05.1945 r. „Mścisław” podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, która to zmusiła go do ograniczenia pracy organizacyjnej oraz akcji zbrojnych. Za pośrednictwem wojewody białostockiego Stefana Dybowskiego podjął próbę ujawnienia struktur Okręgu.

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?