Koziński, Edward

Edward Koziński

pseud. Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-08-07
Miejsce urodzenia:Mościska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bernard
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Dołhun
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

1938-00-00 szkoła powszechna w Mościskach

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1946-1949 r. uczęszczał do Szkoły Rolniczej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Gospodarstwo rolne

Po wojnie:

Od 1949-1950 kierownik gospodarstwa szkolnego,

1950 r. Starostwo w Strzelinie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 01.1944 r. Oddział Leśny Lech, później jako 6 kompania 26 pp. Brał udział w akcjach dywersyjnych na torach i zakładach pracy oraz w potyczkach z wojskami niemieckimi i policją ukraińską.

Podczas akcji “Burza” służył w Zgrupowaniu San.

Po 18.08.1944 r. do 09.05.1945 Zgrupowanie Oddziałów Leśnych Warta

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00-1945-05-09
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 26 pp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji Burza dołączył do Zgrupowania San w Krasiczynie. Kompania 6 została przemianowana na 7 kompanię II/26 pp. Oddział wyruszył na pomoc Powstaniu Warszawskiemu ale 18.08.1944 r. został rozbrojony w Rudniku przez Sowietów.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kapitan Zenon Kubski ps. Lech,

kapitan Witold Szredzki ps. Sulima.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach 1949-1950 dwukrotnie zwolniony z pracy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Lwów

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?