< class="bt_bb_headline_tag">
, Jan" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Jan Karwecki [Karwacki]

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-02-02 [1909-06-15]
Miejsce urodzenia:Wormiany
Data śmierci:1997-11-11
Miejsce śmierci:Nysa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:Daniszewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w Dywizjonie Artylerii Konnej od 1930-1931 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK.

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK. Wziął udział w walkach z Niemcami w Iwieńcu i Żebrowszczyźnie, walczył także na terenie Puszczy Nalibockiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00 - 1944-01-00
Pełnione funkcje:

Zaopatrzeniowiec

Oddział względnie pion organizacyjny:78 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Odznaka Grunwaldu,

Brązowy Medal na Polu Chwały,

Medal za Odrę i Nysę,

Medal za Udział w Walce o Berlin.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, (oprac.) Grzybowski W., Warszawa 2014;

ŚZŻAK Okręg Śląski, teczka osobowa Karwecki Jan.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Według Spisu żołnierzy ZS-N AK urodził się w 15.06.1909 r., a zmarł w 1943 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?