Jęczalik, Ewa

Ewa Jęczalik

pseud. Ewa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-05-31
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Klemens
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła szkołę podstawową i Gimnazjum SS Urszulanek.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1952 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1971 obroniła doktorat.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1952 pracowała w Biurze Wojskowym Konserwatora Zabytków, a 1955 roku w Muzeum Narodowym.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1942 przygotowywała lokale kontaktowe i szkoleniowe oraz przynosiła broń na Kurs Podchorążych. Od 1943 była łączniczką Bernarda Grzywacza ps. Marek, oficera Komendy Okręgu Lwowskiego AK do spraw partyzantek. Podczas akcji Burza została przydzielona do Oddziału “Gandiego”. W okresie od 09.1944 do 03.1945 ponownie była łączniczką Marka, pełniącego w tedy funkcję zastępcy Komendanta Okręgu Lwowskiego AK oraz Komendanta Obszaru NOW.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-07-00 - 1945-03-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji Burza została przydzielona jako sanitariuszka do Oddziału “Gandiego” w dzielnicy Lwów-Wschód.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Ewa Maliszewska [Stronska],

Bernard Grzywacz ps. Marek.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W okresie 03.03.1945 – 15.05.1945 została aresztowana i przebywała w więzieniu we Lwowie przy ul. Jachowicza.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Ewy Jęczalik.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?